background background

Stengefort

Jeannine Thill

  • Sekretärin
  • Sekretärin vun déi gréng Stengefort
  • Member vun der Stroossesécherheet-Kommissioun
  • Member vun der 3. Alterskommissioun
  • Member vun der Chancëgläichheetskommissioun